Пројекат SINPHONIE (скраћено од енгл. Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in Europe) је истраживачки пројекат који је покривао области здравља, околине, транспорта и климатских промена, а био је усмерен ка побољшању квалитета ваздуха у школама и обдаништима.

У реализацији пројекта је учествовало 38 институција из 25 земаља, међу којима су биле и институције из Србије. Више о пројекту можете видети на линку 
http://www.sinphonie.eu/
Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation