О CITI-SENSE пројекту

Стање квалитета ваздуха и климатске промене, као и квалитет животне средине у градовима и на јавним местима на отвореном и унутар јавних објеката (посебно у школама), су питања за која су грађани веома заинтересовани. Приступ и потребе за информацијама о квалитету ваздуха зависе од корисника. Извори информација такође варирају зависно од конкретног питања: за нека питања извори  информација су многобројни и могу се комбиновати у циљу добијања квалитетне информације; за друга питања, распложив је мали број или информације о квалитету ваздуха уопште нису доступне.  

CITI-SENSE ће се развијати "грађанске опсерваторије" како би  грађани стекли неопходна знања и својим учешћем дали допринос у процесу управљања животном средином, приликом  одређивања друштвених  приоритета и са тим у вези доношењем одлука. CITI-SENSE ће развити, тестирати, приказати  систем за мониторинг и информисања о квалитету ваздуха животне средине. Овај систем ће се заснивати на заједничком мерењу у коме ће учествовати грађани, а који се базира на коришћењу нових апликација за осматрање земље (Earth Observation). Филм у наставку даје преглед пројекта.Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation