Контакт

Уколико имате питања, коментаре или желите да учествујете у Београдској грађанској опсерваторији, пошаљите нам e-мејл на: citisense.beograd@vin.bg.ac.rs

Више о пројекту можете сазнати на следећим адресама:

http://www.citi-sense.eu/

http://co.citi-sense.eu/ и на нашој Фејсбук страници facebook.com/bgopservatorija


Пријавите се на CITI-SENSE мејл листу са новостима.

 

CITI-SENSE тим, истраживачи из 30 земаља, Београд 2013


Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation